Volkswagen Club Fest 2016 Episode VII  logo

April 1th-2th 2017 - Inter Expo Center - Sofia

Общи условия за ползване на сайта на Volkswagen Club Fest 2017

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Клуб на привържениците на Фолксваген в България, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта, които включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Клуб на привържениците на Фолксваген в България. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес. Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Клуб на привържениците на Фолксваген в България. Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Клуб на привържениците на Фолксваген в България, е забранено.

IV. Конфиденциалност

Клуб на привържениците на Фолксваген в България се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Клуб на привържениците на Фолксваген в България може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

V. Органичаване на отговорността

Клуб на привържениците на Фолксваген в България и отделни негови представители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.

УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на Клуб на привържениците на Фолксваген в България без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Клуб на привържениците на Фолксваген в България и посредниците му не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако Клуб на привържениците на Фолксваген в България е била предупредена за възможността от възникването им.

Клуб на привържениците на Фолксваген в България и неговите партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. Клуб на привържениците на Фолксваген в България си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

VI. Промени

Клуб на привържениците на Фолксваген в България си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Можете да се свържете с нас относно на тел. 0888237751 или да ни пишете на e-mail адрес: contact@vwclub.bg