Volkswagen Club Fest logo

1-2 април 2017 - Интер Експо Център - София

Общи условия за ползване на сайта на Volkswagen Club Fest

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Клуб на привържениците на Фолксваген в България, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта, които включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Клуб на привържениците на Фолксваген в България. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес. Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Клуб на привържениците на Фолксваген в България. Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Клуб на привържениците на Фолксваген в България, е забранено.

IV. Конфиденциалност

Клуб на привържениците на Фолксваген в България се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Клуб на привържениците на Фолксваген в България може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

V. Органичаване на отговорността

Клуб на привържениците на Фолксваген в България и отделни негови представители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.

УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на Клуб на привържениците на Фолксваген в България без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Клуб на привържениците на Фолксваген в България и посредниците му не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако Клуб на привържениците на Фолксваген в България е била предупредена за възможността от възникването им.

Клуб на привържениците на Фолксваген в България и неговите партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. Клуб на привържениците на Фолксваген в България си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

VI. Промени

Клуб на привържениците на Фолксваген в България си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Можете да се свържете с нас относно на тел. 0888237751 или да ни пишете на e-mail адрес: contact@vwclub.bg